top of page

Ochrana osobných údajov a cookies

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní služieb, ktoré ponúkame.

ZIVEOBRAZY s.r.o  v tomto dokumente sumarizuje rozsah, v akom je  nakladané s osobnými údajmi zhromaždenými cez webový portál ziveobrazy.sk.  1.       Ako ukladáme 
Vaše dáta sú uchovávané na serveri zabezpečenom asymetrickou šifrou a heslom, prípadne rovnocenne zabezpečenom zálohovom serveri. Prístup k týmto údajom má len správca webu.   

2.       Poskytnutie osobných údajov tretej strane.

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

  • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry, webhosting)

  • doručovateľské a kuriérske služby

  • služby vedenia účtovníctva

 

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.


3.      Ako dáta zhromažďujeme 
Vaše osobné údaje nám môžete poskytnúť v týchto sekciách webového portálu ziveobrazy.sk:   
a)      Objednávkový formulár
Tento formulár je určený pre predaj našich výrobkov. Výstupom online objednávky je cenová ponuka na produkt podľa zadaných špecifikácií. Na vloženú e-mailovú adresu je zaslaný kontrolný e-mail pre potvrdenie správnosti zadania. Ukladané údaje: meno, e-mailová adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo sú nevyhnutné pre doručenie tovaru a vystavenie faktúry.
b)      Kontaktný formulár
Tento formulár je určený pre rýchle kontaktovanie našej firmy za pomoci e-mailu automaticky generovaného webovou službou.  Ukladané údaje: e-mailová adresa.
c)       Formulár pre zadanie e-mailovej adresy 
Formulár slúži pre rýchle zadanie Vašej e-mailovej adresy do nášho systému, ktorý na ňu zašle kontrolný e-mail pre potvrdenie správnosti zadania. Ukladané údaje: e-mailová adresa

4.       Newsletterové rozposielanie
V prípade, že ste potvrdili súhlas so zasielaním newsletterov, budeme Vám na danú emailovú adresu zasielať newslettery, týkajúce sa výhradne predmetu podnikania iba našou spoločnosťou. Z rozosielky je možné sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom hypertextového odkazu v pätke doručeného newsletteru.  

5.       Právo na náhľad alebo vymazanie
Všetky dáta, ktoré nám boli Vami poskytnuté, je možné na žiadosť poskytnúť ku kontrole, úprave či zmazaniu. Na splnenie ktoréhokoľvek z týchto krokov si vyhradzujeme lehotu 30 dní od dátumu podania žiadosti.   

6.       Analýza publika, cookies 
Na celom portáli ziveobrazy.sk bežia, alebo môžu běžať nástroje tretích strán  slúžiace k analýze návštevnosti, ktorá je z našej strany čisto anonymná. Nezhromažďujeme konkrétne dáta o návštevnosti jednotlivých IP adries ani IP adresy ako také. Náš portál využíva ku svojej funkcii súbory cookie. Cookie sú do zariadenia klienta ukladané z dôvodu správnej funkčnosti hlavne online objednávok. Pokiaľ si prajete využívať náš portál maximálne anonymne, doporučujeme použiť vstavaný anonymný režim vo Vašom prehliadači.

7.       Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Pravidlá používania stránky ziveobrazy.sk a súbory cookies.

 

 

 

Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

 

Čo sú cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

 

Aké cookies používame

Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

 

Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

 

Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

 

Viac o podmienkach služieb Google AdSense a DoubleClick

Viac o podmienkach služby Google Analytics

Viac o tom ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie jej partnerov

 

 

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

 

bottom of page